logo

Pre investorov

Pre investorov

Parking Agátová

Jedinečná ponuka

Pripravili sme pre Vás jedinečný, konzervatívny, investičný produkt pri ročnom zhodnotení viac ako 6% ročne s následným ďalším skokovým realitným zhodnotením nehnuteľnosti, zabezpečený vlastníckym právom k nehnuteľnosti s možnosťou odovzdania nehnuteľností do správy spoločnosti FACTA, s.r.o. - Reality,  odštepný závod. Táto investícia ďaleko prekonáva investície do bytových nehnuteľností určených na prenájom, ktoré majú pri dnešných nájmoch zhodnotenie maximálne 2,5%-4% ročne bez započítania rekonštrukčných nákladov vyplývajúcich z opotrebenia. Parkovacie státia majú formou prenájmu vyšší výnos ako investičné byty, majú minimálne náklady na správu a údržbu, a  nevyžadujú rekonštrukciu pri bežnom opotrebení.

Lokalita je natoľko prehustená, že vyťažiteľnosť prenájmu je vysoká a v lokalite je konkurenčne nemožné vybudovať ďalšie parkovacie státia, lebo je to investične nerentabilné. Pomer nákladov na kúpu pozemku a výstavbu ďalších parkovacích státí je vyšší ako sú predajné ceny parkovacích státí. Vaša nehnuteľnosť, okrem mesačnej renty z nájmu, vám medziročne  narastá na trhovej hodnote z titulu rastúceho dopytu po parkovacích státiach a nerastúcej ponuky s fixným počtom parkovacích státí (skokové realitné zhodnotenie). Priemerný nárast hodnoty parkovacích státí dosahuje pri novostavbách v zahustenej lokalite v lehote 5 až 7 rokov 100% hodnoty investície, ktorý môžete pripočítať k vašim príjmom z nájmu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.